Danh mục sản phẩm

Bản đồ

banbo

Màng PET

petsheetcolorMngPET

  • Độ dày: 0.15mm-1.5mm,
  • Chiều rộng: 820mm
  • Áp dụng đối với vỉ, khuôn nhựa, bao bì gấp