Danh mục sản phẩm

Bản đồ

banbo

Hạt nhựa tái sinh P1010421

P1010421

 Mã số nhựa,dac-tinh đặt tính như sau:

1. Bên ngoài màu trắng hay màu vàng nhạt

2. Mật độ 1.4g/cm2

3 .Điểm nóng chảy 255℃

4.Đa số sử dụng chai ,thực phẩm đóng gói và sản phẩm điện tử. 

Sản phẩm liên quan